GIẢNG ĐƯỜNG

Diễn đàn: GIẢNG ĐƯỜNG

Diễn đàn con Bài cuối

 1. Nếu không t́m thấy tài liệu ḿnh cần, bạn có thể post yêu cầu trong box này, chúng tôi sẽ t́m kiếm và gửi link cho bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu link bị hỏng bạn hăy Reply chúng tôi sẽ up lại hoặc t́m link thay thế cho bạn.
  NOTE: Search kỹ trước khi đặt yêu cầu.

  Chức năng:

  Forum Statistics:

 2. Giải đáp thắc mắc - Tư vấn học tập Nơi sinh viên và cựu SV QLD trao đổi kinh nghiệm học tập, thi cử, làm việc ...

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  1. Nơi post các tài liệu, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Thủy sản - Ngư y

  2. Nơi post các tài liệu, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Lâm nghiệp - Quản lư Tài nguyên rừng & Môi trường

  3. Nơi post các tài liệu, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Trồng trọt - Nông học - Bảo vệ thực vật

  4. Nơi post các tài liệu, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Làm vườn & Sinh vật cảnh

  5. Nơi post các tài liệu, video, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Chăn nuôi & Thú y

  6. Nơi post các tài liệu, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Khuyến nông & PTNT

  7. Nơi post các tài liệu, giáo tŕnh, đề thi, khóa luận... chuyên ngành Cơ khí công nghệ - BQCB

 3. Phong Thủy (Nước và Gió) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lư đến đời sống họa phúc con người, sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thủy hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận...

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  1. Bài cuối:

   Chưa có bài
  2. Bài cuối:

   Chưa có bài
 4. Chức năng:

  Forum Statistics:

  Bài cuối:

  Chưa có bài
  1. Bài cuối:

   Chưa có bài
  1. Bạn có thắc mắc về thủ tục, xử lư hành chính đất đai...? Hăy vào đây

  2. Luật đất đai, các thông tư, nghị định có liên quan sẽ upload tại đây.

  3. Luật, thông tư, nghị định,... khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam