TIN HỌC ỨNG DỤNG - KỸ NĂNG

Diễn đàn: TIN HỌC ỨNG DỤNG - KỸ NĂNG

Diễn đàn con Bài cuối

  1. Phần mềm Microstation và các modul liên quan

  2. Phần mềm Mapinfo và các Tool hỗ trợ

  1. Lưu trữ các data mẫu cho các soft chuyên ngành để các bạn thực hành, làm quen các phần mềm

  1. Cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ thông tin, các sản phẩm mới

  2. Nơi các bạn chia sẻ những thủ thuật hay dành cho PC của bạn

  3. Giới thiệu các tŕnh duyệt web và các thủ thuật t́m kiếm trên Google, Live Search, Yahoo,...

  1. Kỹ năng mềm - Ch́a khóa giúp sinh viên thành công !!!

  2. Kỹ năng mềm - Ch́a khóa giúp sinh viên thành công !!!

  3. Kỹ năng mềm - Ch́a khóa giúp sinh viên thành công !!!

  4. Kỹ năng mềm - Ch́a khóa giúp sinh viên thành công !!!

  5. Kỹ năng mềm - Ch́a khóa giúp sinh viên thành công !!!

  6. Kỹ năng mềm - Ch́a khóa giúp sinh viên thành công !!!

Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn

Ban quản trị của diễn đàn này