Từ 1 file bản đồ gốc, chuyển sang 1 seed file mới có cách nào đưa thông tin trong bảng nhăn sang seed file mới được không?
Ḿnh làm thử nhiều nhưng chỉ chuyển được seed thôi không đưa dữ liệu trong bảng nhăn văo seed mới được, sợ thua trong bảng nhăn không trùng khớp với bản đồ.

Bản đồ địa chính th́ làm b́nh thường không có vấn đề ǵ!!!

Ace ai biết chỉ ḿnh nhé, thanks!!!