Các bạn cho ḿnh hỏi khi số hóa tự động trên I/RASB sử dụng [công cụ Trace Line Strings] báo lỗi như vậy là lỗi ǵ vậy, cách khắc phục với.

sohoa.JPG