ḿnh có độ cao khoảng 150 m th́ áp suất bằng bao nhiêu ạ.