• Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép Download, cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí | Tiếng Việt và Song ngữ
 • Phí bản quyền doanh nghiệp chỉ từ 2.000.000 VND + hỗ trợ tư vấn, bảo hành bảo tŕ, nâng cấp.
 • Tổ chức đa cơ sở dữ liệu chinh nhánh/đơn vị cơ sở phụ thuộc, không hạn chế số máy tính, số người. Dữ liệu máy đơn | mạng LAN | mạng riêng ảo | Dữ liệu online với FTP
 • Tích hợp máy quét mă vạch (barcode) để nhập – xuất – bán hàng (Cửa hàng, siêu thị).
 • Tích hợp, hỗ trợ đầy đủ các chức năng kê khai thuế, kết xuất dữ liệu với HTKK, hỗ trợ quản lư doanh thu chưa hạch toán và chi phí không được trừ để tính thuế TNDN
 • Đầy đủ chức năng nghiệp vụ kế toán: Mua – Bán hàng | Sản xuất | Xây lắp công tŕnh| Quản lư kho | Kế toán tài sản cố định | Kế toán tổng hợp | Báo cáo tài chính
 • Quản trị người sử dụng và phân quyền chặt chẽ, chi tiết đến từng phiếu kế toán
 • Tổ chức dữ liệu và công tác kế toán linh hoạt, chi tiết đến: hợp đồng, bộ phận, nhân viên
 • Phần mềm kế toán 3TSoft được tín nhiệm và sử dụng bởi hơn 30.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn lănh thổ Việt Nam. 15 năm qua, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các mô h́nh tập đoàn kinh tế, khi đă sử dụng 3TSoft đều đạt được lợi ích và sự thỏa măn tối đa đối với công tác quản lư tài chính - kế toán - thuế.
 • 3TSoft là phần mềm kế toán và quản lư tài chính duy nhất ở Việt Nam hiện nay phát hành SONG NGỮ: Việt - Anh | Việt - Trung | Việt - Nhật và sắp tới sẽ ra mắt các phiên bản ngôn ngữ khác.
 • 3TSoft - Quản lư công tác kế toán với nhiều đơn vị cơ sở, tính giá thành sản phẩm nhiều công đoạn, hệ thống trên 240 báo cáo/sổ kế toán, linh hoạt với đồng tiền hạch toán, hợp đồng, bộ phận, đối tượng công nợ… sẽ luôn tạo cho người dùng cách thức tác nghiệp dễ dàng, nhiều lựa chọn và quản trị đa chiều.
 • Phần mềm kế toán thông dụng và thân thiện nhất! Download ngay 3TSoft miễn phí

3tsoft.jpg