Khi em cài đặt phần mềm Cilis trên Window 7 32 bit th́ xuất hiện lỗi này: "Run time error 429. ActiveX component can't create object". Mọi người giúp em xử lư với ạ.