T11/ 1993 qua thanh tra ở Xă A Huyện B tỉnh Hà giang. có 5 hộ gia đ́nh người dân tộc thiếu số, tự động đến chân một quả đồi c̣n bỏ trống để san lấp làm nhà ở và sản xuất. Anh (chị) hăy nhận xét về việc làm trên của 5 hộ dân. ( 5 hộ gia đ́nh đất ở tại địa phương chưa có đất ở). Khu đất bỏ trống nằm trong quy hoạch