Ở đây có bạn nào có file quy hoạch huyện Hóc Môn không cho ḿnh với. Ḿnh cảm ơn nhiều.