Em đang làm khoá luận về đánh giá công tác quản lư sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xă Ea kao thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng hiện tại vướng mắc về phần tài liệu và phương thức làm nên có anh nào đă làm đề tài tương tự trên địa bàn không cho em chút đánh giá hoặc có bài mẫu cho em nghiên cứu càng tốt! em cảm ơn.